loading

Swisstouches La Luna Resort đã xây đến tầng 18 - 19 (Cập nhật: 1/22/2018 - Lượt xem: 182)

Swisstouches La Luna Resort đã triển khai đổ bê tông vách tầng 18 và cốp pha sàn tầng 19. Trên công trường luôn nhộn nhịp, công nhân làm việc hăng say.


Block A - B đã xây đến tầng 18 - 19

1. Block A1 (2 phân khu) : (Đã hoàn thành bê tông cốt thép sàn tầng 18 phân khu 1,2)
+ Phân khu 1 : Triển khai đổ bê tông vách tầng 18 và cốp pha sàn tầng 19.
+ Phân khu 2 : Triển khai gia công, lắp dựng cốt thép và đổ bê tông vách tầng 18.


Lắp dựng cốt thép sàn tầng 18 Block A1 - PK2


Lắp dựng cốt thép vách tầng 18 Block A1 - PK2


Lắp dựng coppha vách tầng 18 Block A 1 - PK1
2. Block A2 (2 phân khu): (Đã hoàn thành bê tông sàn tầng 18 phân khu 1,2)
+ Phân khu 1 : Triển khai lắp dựng cốt thép, cốp pha vách tầng 18.
+ Phân khu 2 : Triển khai gia công, lắp dựng cốp pha, cốt thép vách tầng 18.


Lắp dựng thép sàn 18 Block A2 - PK 2


Lắp dựng dàn giáo sàn tầng 19 Bock A2 - PK 1


Lắp dựng coppha vách tầng 18 Block A2 - PK 1


Lắp dựng théo sàn tầng 18 Block A2 - PK2
 
3. Block B (2 phân khu) : (đã hoàn thành bê tông sàn tầng 17 phân khu 1,2)
+ Phân khu 1 : Triển khai lắp dựng cốp pha và cốt thép vách tầng 17 và lắp dựng giáo chống sàn tầng 18 .
+ Phân khu 2 : Triển khai lắp dựng coppha cốt thép vách tầng 17.

 
Lắp dựng thép vách tầng 17 Block B - PK 2


Lắp dựng coppha vách tầng 17 Block B - PK2

Lắp dựng thép sàn tầng 17 Block B - PK2Khu đô thị Vĩnh Hòa, P. Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang
sales@swisstoucheslaluna.com
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT TỪ SWISSTOUCHES LA LUNA
loading
Chủ đầu tư: SWISSTOUCHES & MARINA HOTEL JSC